colofon

home

dit is de website van uitgeverij weiw
Stralsund/Amsterdam

kantoor Amsterdam:
Nieuwe Leliestraat 12 sous
1015 SP Amsterdam

Tel: 00 31 20 5287656

post@weiw.nl

Zur deutschen Internetseite des Verlages. >>>

redactie en ontwerp Svea Gustavs
post@svea-gustavs.de
hosting Project Toaster
Email: info@toaster-schwerin.de
Telefon: +49 385 76050 15/ -14
Fax: +49 385 76050 16

disclaimer
Copyright en inhoud
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze wesite vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie. De inhoud van deze website is met uiterste zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen gegevens zijn veranderd of onjuist zijn weergegeven. Hiervoor aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid.

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar websites van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Directe/indirecte schade
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site.


© 2018 weiw
home